יצחק (צחי) שושנה קבלן
חברת בניה אופק י.ה.ל
פרטי הפרויקט
שנה:
2019
כתובת:
רמלה
סטטוס:
בבניה
שם צלם:
אופק-י.ה.ל חברה לבניה
שם אדריכל:
אופק-י.ה.ל חברה לבניה