נתן מערכות מיזוג ספק
פרטי הפרויקט
שנה:
2019
כתובת:
רחבי הארץ
סטטוס:
בבניה
שם צלם:
נתן מערכות מיזוג
שם אדריכל:
נתן מערכות מיזוג