מולטיואק - משה פרי ספק
מערכות שאיבת אבק מרכזיות
פרטי הפרויקט
שנה:
2018
כתובת:
ג'וליס
סטטוס:
סיום
שם צלם:
משה פרי
שם אדריכל:
משה פרי