מזגנט מערכות ספק
פרטי הפרויקט
שנה:
2018
כתובת:
נס ציונה
סטטוס:
בבניה
שם צלם:
מזגנט מערכות
שם אדריכל:
מזגנט מערכות

יחידת 40 טון לאחר חיבור והפעלה אולם אירועים נס ציונה