יצחק ברוך מעצב פנים
פרטי הפרויקט
שנה:
2018
כתובת:
רחבי הארץ
סטטוס:
סיום
שם צלם:
יצחק ברוך
שם אדריכל:
יצחק ברוך