א.ס מטאל בע"מ ספק
פרטי הפרויקט
שנה:
2019
כתובת:
רחבי הארץ
סטטוס:
סיום
שם צלם:
א.ס מטאל בע"מ