מיליון כסאות ספק
פרטי הפרויקט
שנה:
2018
כתובת:
רחבי הארץ
סטטוס:
סיום
שם צלם:
מיליון כסאות
שם אדריכל:
מיליון כסאות